Σπέτσες χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλέφωνα χρήσιμα για τον επισκέπτη στις Σπέτσες

Ο τηλέφωνικός κωδικός στις Σπέτσες είναι 22980

Δήμος Σπετσών τηλέφωνο 22980-72225

Λιμεναρχείο Σπετσών τηλέφωνο 22980-72245

Λιμενικό ταμείο Σπετσών τηλέφωνο 22980-75025

Αστυνομικό τμήμα Σπετσών τηλέφωνο 22980-73100

Κέντρο Υγείας Σπετσών τηλέφωνο 22980-72472

ΕΛΤΑ (Ταχυδρομία Σπετσών) τηλέφωνο 22980-72228

ΟΤΕ τηλέφωνο 22980-72399

ΣΠΕΤΣΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ