Σπέτσες παλιές Φωτογραφίες

Σπέτσες παλίες φωτογραφίες από το αρχείο καρτ ποστάλ του Ε.Λ.Ι.Α

Σπέτσες παλιές Φωτογραφίες

Σπέτσες η Ντάπια

 

Σπέτσες παλιές Φωτογραφίες

Το ξενοδοχείο Ποσειδώνιο στις Σπέτσες

Παλιές καρτ ποστάλ των Σπετσών- Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ